14 мар. 2007 г.

Мои научные статьи

В этом посту я собрал список своих научных статей:

1. Дмитриев М.В., Ленков С.В., Зубарев В.В., Лукомский Д.В. Управление параметрами стеклокерамики как одного из перспективных материалов авиационной техники // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2001. – №1 (8). – С. 63–66.

2. Дмитрієв М.В., Зубарев В.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огарь І.В. Модель керування властивостями і параметрами склокераміки, що використовуватиметься в авіаційній техніці // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2001. – №3 (10). – С. 120–123.

3. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Монаков С.В., Зубарєв В.В. Конструктивно-технологічні особливості високоефективних сонячних елементів космічного призначення // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №35, інв. №38224, С. 94–96.

4. Дмитрієв М.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огарь І.В., Шомін С.А. Новий спосіб розрахунків властивостей композитних матеріалів для авіакосмічної техніки // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №35, інв. №38224, С. 91–93.

5. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Монаков С.В., Зубарєв В.В. Технологічні особливості високоефективних сонячних елементів космічного призначення // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №37, інв. №38652, С. 302–303.

6. Дмитрієв М.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огар І.В., Шомін С.А. Математична модель керування властивостями композиційних матеріалів // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №39, інв. №38805, С. 289–291.

7. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Тарієлашвілі Г.Т., Зубарєв В.В., Шомін С.А. Фізичні основи прискорення процесів розвитку прихованих та потенційних дефектів елементів РЕЗО // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №40, інв. №38893, С. 183–189.

8. Завадский В.А., Ленков С.В., Лукомський Д.В., Мокрицкий В.А. Влияние облучения быстрыми нейтронами на эпитаксиальный арсенид галлия // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002 – №6. – С. 7–9.

9. Лукомський Д.В., Лєнков С.В., Галстян А.Р. Механізми та причини нестабільності планарних напівпровідникових транзисторів в полімерних корпусах, що застосовуються у військовій радіоелектроніці // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №41, інв. №39147, С. 152–156.

10. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Тарієлашвілі Г.Т., Зубарєв В.В., Шомін С.А. Методи прискорення розвитку прихованих дефектів в задачах форсованих випробуваннь елементів РЕЗО // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №41, інв. №39147, С. 142–151.

11. Галстян А.Р., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Шинкарук О.М. Практичні рекомендації по використанню методів і засобів електрофізичної діагностики основних видів прихованих дефектів ВЕТ // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №43, інв. №39425, С. 304–311.

12. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Мокрицький В.А., Завадський В.А., Салімов Р.М. Радіаційно–термічне корегування властивостей арсениду галію // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2003. – №1 (16). – С. 70–72.

13. Лукомський Д.В. Вибір оптимального режиму вживання металічних паст компанії ESL // Збірник наукових праць Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ. – Одеса. – 2004. – №9. – С. 97–101.

14. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Ликов О.І., Зубарєв В.В. Підвищення ефективності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів за допомогою текстурування їх поверхні // Сенсорна електроніка і мікросистемні технологгії. – Одеса. – 2004. – №2. – С. 58–62.

15. Лукомський Д.В. Керування параметрами фотоелектричних перетворювачів на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійності // Збірник наукових праць Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ. – Одеса. – 2005. – №11. – С. 141-144.

16. Лєнков С.В., Лукомський Д.В. Комплексний параметр якості та надійності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – К. – 2005. – №1. – С. 81–89.

17. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Терещенко В.І. Методика зменшення втрат енергії в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – К. – 2005. – №2. – С. 67-72.

18. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В., Синіцин В.С. Дослідження нестабільності властивостей планарних транзисторів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2005. – №1. – С. 89–94.

19. Лукомський Д.В. Методика керування параметрами фотоелектричних перетворювачів. Нанесення антивідбиваючих покриттів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2005. – №1. – С. 97–101.

20. Лукомський Д.В., Лєнков С.В., Лепіх Я.І., Мокрицький В.А. Монаков С.В. Дослідження впливу конструктивних дефектів на властивості кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Одеса. – 2005. – №4. – С. 47–54.

21. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Шваб В.К. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2005. – №11. – С. 66–69.

22. Лєнков С.В., Зубарев В.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Дефекти кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2006. – №12. – С. 19–23.

23. Лєнков С.В., Зубарев В.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Методика дослідження оптичної неоднорідності напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2006. – №13. – С. 63–65.

24. Полозов Б.П., Федорович О.А., Голотюк В.Н., Мариненко А.А., Лукомский Д.В. Влияние плазмохимического травления на структуру поверхности кремниевых пластин фотоэлектрических преобразователей // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2006 – №2 (62). – С. 52–55.

25. Lukomskyy D.V., Lenkov S.V., Mokrizki V.A., Lepich Y.I. Technique of acceleration of solar cells latent and potential defects development // Photoelectronics. – 2006. – №15. – P. 43–47.

26. Лєнков С.В., Мокрицький В.А., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Дослідження термопружного механізму впливу високоенергетичного електронного пучка на досконалість напівпровідникових кристалів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2006. – №4. – С. 65–71.

27. Лєнков С.В., Видолоб В.В., Лукомський Д.В., Сєлюков О.В. Обгрунтування побудови алгоритму оптимізації технологічних структур системи випробування складних технічних систем // Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ. – Одеса, 2006. - №12. С. 66–69.

28. Брик К.Д., Лукомський Д.В., Селюков О.В., Рябенька Н.В. Підготовка поверхні кремнієвих ФЕП, перспективних для енергозабезпечення радіоелектронних систем спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №6. – С. 18–23.

29. Лукомський Д.В. Вибір захисного покриття фотоелектричних батарей, що використовуються для енергозабезпечення РЕЗО // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №7. – С. 81–83.

30. Лукомський Д.В. Вплив затемнення на параметри фотоелектричних сонячних модулів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №8. – С. 115–119.

31. Лукомський Д.В., Волосевич В.П., Рябенька Н.В., Єременко В.О. Підготовка кремнієвих пластин для повторного використання при виробництві фотоелектричних перетворювачів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №9. – С. 96–102.

32. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Керування технологічними процесами виготовлення ФЕП для систем енергозабезпечення РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №14. – С. 15–17.

33. Лукомський Д.В., Мариненко О.А., Пашков О.С. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №14. – С. 17–19.

34. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Сєлюков О.В., Рябенька Н.В., Згурець С.Г. Вибір режимів текстурування поверхні пластин з монокристалічного кремнію при виробництві ФЕП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №16. – С. 18–22.

35. Fedorovich O.A., Kruglenko M.P., Lukomskyy D.V., Marinenko A.A., Polozov B.P. Modernized equipment for plasmachemical etching of insulation of p-n transition of photoelectric converters // Problems of Atomic Science and Technology. – Series: Plasma Physics (13). – 2007. – №1. – P. 203–205.

Комментариев нет: