14 мар. 2007 г.

Тезисы моих докладов на научных конференциях

В этом посту я собрал список опубликованных тезисов моих докладов на научных и научно-практических конференциях:

1. Дмитриев М.В., Зубарев В.В., Ленков С.В., Лукомский Д.В. Управление параметрами стеклокерамики как одного из перспективных материалов авиационной техники // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2000». – К. – 2000. – C. 5.

2. Лукомський Д.В., Огар Д.К., Краснік А.В. Залучення стабільності параметрів напівпровідникових ВЕТ для підвищення бортової апаратури // Матеріали наукової конференції “Науково–теоретичні проблеми створення та застосування авіаційних та космічних систем”, присвяченої всесвітньому дню авіації і космонавтики ти з нагоди 40–річчя польоту першої людини в космос. – К. – 10...11 квітня 2001 р. – С. 66–68.

3. Бойко Д.В., Лукомський Д.В., Огар І.В. Безконтактна багатокопозиційна інформаційно–вимірювальна система // Науково-практична студентська конференція «Політ–2001». – К. – 2001.

4. Лукомський Д.В., Краснік А.В., Огар Д.К. Забезпечення стабільності напівпровідникових приладів шляхом знешкодження джерел іонного забруднення // Науково-практична студентська конференція «Політ–2001». – К. – 2001.

5. Дмитрієв М.В., Зубарєв В.В., Лукомський Д.В., Огар Д.К. Залежність діелектричної проникливості композитів для авіаційної техніки від параметрів їх компонентів // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2001». – К. – 2001.

6. Лукомський Д.В., Огар Д.К., Огарь І.В. Знешкодження джерел іонного забруднення, як один з шляхів забезпечення стабільності напівпровідникових приладів // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2001». – К. – 2001.

7. Зубарев В.В., Лукомский Д.В., Саустенко А.Н., Огарь И.В. Результаты исследований кремниевых биполярных транзисторов с дефектами типа канал «эмиттер–коллектор» // Труды третьей международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2002. – С. 218.

8. Лукомский Д.В., Синицин В.С., Зубарев В.В. Снижение энергетических потерь в твердотельных фотоэлектрических преобразователях наземного применения // Труды пятой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2004. – С. 227.

9. Лукомский Д.В., Авдеев А.Н., Ленков С.В. Управление технологическим процессом формирования антиотражающего покрытия фотоэлектрических преобразователей наземного применения // Труды пятой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2004. – С. 274.

10. Лукомский Д.В., Монаков С.В., Ленков С.В. Дефекты конструкции кремниевых фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 291.

11. Лукомский Д.В., Монаков С.В., Захрабов Н.Н. Информативные параметры качества и надежности твердотельных фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 293.

12. Лукомский Д.В., Ленков С.В., Зубарев В.В. Диагностика качества и надежности твердотельных фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 294.

13. Полозов Б.П., Федорович О.А., Голотюк В.Н., Мариненко А.А., Морозов И.В., Лукомский Д.В. Исследование изменений структур рабочей поверхности пластин фотоэлектрических преобразователей при плазмохимическом травлении // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 327.

14. Fedorovich O.A., Kruglenko M.P., Lukosmkij D.V., Marinenko A.A., Polozov B.P. Modernization of the plasma chemical etching equipment for isolation of the p-n junction at the photoconverters production // Proc. 11th International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion. – Alushta (Ukraine). – September 11-16, 2006 – P. 142–143.

15. Федорович О.А., Кругленко М.П., Лукомский Д.В., Мариненко О.А, Полозов Б.П. Плазмохімічний реактор для травлення торців фотоелектричних перетворювачів // Труди щорічної наукової конференції ІЯД. – Київ. – 2007.

16. Лукомський Д.В., Брик К.Д., Рябенька Н.В., Лєнков Є.С. Підготовка поверхні пластини з монокристалічного кремнію перед подальшим текстуруванням у виробництві ФЕП // Труди науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України». – Київ. – 2007 . С. 44-46.

17. Сєлюков О.В., Лукомський Д.В., Мариненко О.А. Вибір раціональних параметрів технологічного процесу формування антивідбиваючого покриття ФЕП на пластинах мульти-Si // Труди науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України». – Київ. – 2007. С. 46-47.

18. Лукомський Д.В. Дослідження впливу затемнення на параметри фотоелектричних модулів // Труди III Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє». – Київ. – 2007.

19. Лукомський Д.В., Брик К.Д., Рябенька Н.В., Лєнков Є.С. Обробка поверхні пластини монокристалічного кремнію для текстурування у виробництві фотоелектричних перетворювачів // Матеріали науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України”. – Хмельницький. – 2007 . С. 47-48.

20. Лукомський Д.В., Сєлюков О.В., Мариненко О.А. Обґрунтування вибору раціональних параметрів процесу створення антивідбиваючого покриття фотоелектричних перетворювачів // Матеріали науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України”. – Хмельницький. – 2007 . С. 52-53.

Комментариев нет: